Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BIHAĆKA PIVOVARA" dioničko društvo Bihać
Skraćeni naziv Društva "BIHAĆKA PIVOVARA" d.d. Bihać
Adresa Vinička bb, Bihać
Telefon 037/318-514 //037-318-500
Fax 037/311-250
Matični broj društva 1-337-00
E-mail preminger@preminger.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Asima Topić član
Nadzorni odbor Emin Ibrahimpašić predsjednik
Nadzorni odbor Damir Dinarević član
Uprava Edin Ibrahimpašić direktor
Uprava Rifet Mujnović izvršni direktor
Uprava Vedad Ališić izvršni direktor
Uprava Emir Rekić izvršni direktor
Zastupa Edin Ibrahimpašić
Osnovi kapital Društva 25.453.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Dionice zaposlenih
Broj dionica: 123067
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.230.670,00 KM
Serija: II-III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"BIHAĆKA PIVOVARA" dioničko društvo Bihać Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"BIHAĆKA PIVOVARA" dioničko društvo Bihać Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"BIHAĆKA PIVOVARA" dioničko društvo Bihać Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download