Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "GUMARA" Stari Majdan
Skraćeni naziv Društva D.D. "GUMARA" Stari Majdan
Adresa Majdanska bb, Sanski Most
Telefon 037/689-825
Fax 037/689-825
Matični broj društva 1664964
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Fehim Sarhatlić predsjednik
Nadzorni odbor Senada Agičić član
Nadzorni odbor Ivan Brglez član
Uprava Demir Alagić direktor
Zastupa Alagić Demir
Osnovi kapital Društva 759.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 75910
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 759.100,00 KM
Serija: I