Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Tvornica mašina Konjic dioničko društvo Konjic
Skraćeni naziv Društva "TMK" d.d. Konjic
Adresa Trbića polje bb, Konjic
Telefon 036/726-784
Fax 036/726-784
Matični broj društva 01302566
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Zulfo Macić predsjednik
Nadzorni odbor Enes Džafić član
Nadzorni odbor Vladislav Prskalo član
Nadzorni odbor Jasmina Jezerakšić član
Nadzorni odbor Borislav Jezerakšić član
Uprava Sead Pajić direktor
Zastupa Pajić Sead
Osnovi kapital Društva 10.209.700,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 816776
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 10.209.700,00 KM
Serija: I