Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "ŠTAMPARIJA" Ključ
Skraćeni naziv Društva D.D. "ŠTAMPARIJA" Ključ
Adresa Branilaca BiH 125, Ključ
Telefon 037/661-040
Fax 037/661-508
Matični broj društva 4263041130003
E-mail stampak@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hasija Hrustić predsjednik
Nadzorni odbor Šefik Mršić član
Nadzorni odbor Senad Klipanović član
Uprava Midha Nezić
Zastupa Midha Nezić
Osnovi kapital Društva 90.055,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 5559
Nominalna vrijednost: 16,20 KM
Vrijednost: 90.055,80 KM
Serija: III