Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "UNIONINVEST - INDUSTRIJSKA MONTAŽA" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "UNIONMONTAŽA" d.d. Sarajevo
Adresa Vilsonovo šetalište 8, Sarajevo
Telefon 033/638-110
Fax 033/638-111
Matični broj društva 20211636
E-mail mina_79h@hotmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Esad Omerbašić predsjednik
Nadzorni odbor Edin Gušo član
Nadzorni odbor Emina Kiani član
Uprava Nura Useini v.d. direktor
Zastupa Nura Useini
Osnovi kapital Društva 885.683,40 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 72597
Nominalna vrijednost: 12,20 KM
Vrijednost: 885.683,40 KM
Serija: I-II