Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničarsko društvo, trgovina na veliko i malo neprehrambenim i prehrambenim proizvodima i poslovima spoljno-trgovinskog prometa "VELEFARMACIJA" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "VELEFARMACIJA" d.d. Sarajevo
Adresa Kundurdžiluk 2, Sarajevo
Telefon 033/534-645
Fax 033/534-141
Matični broj društva 01074288
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Asim Afgan predsjednik
Nadzorni odbor Ivan Kebrić član
Nadzorni odbor Edina Dizdar član
Nadzorni odbor Leo Ivanjko član
Nadzorni odbor Mirjana Tomić član
Uprava Nedžad Salihagić v.d. direktor
Zastupa Salihagić Nedžad
Osnovi kapital Društva 7.098.937,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 567915
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 7.098.937,50 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina