Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "SPRIND" Sarajevska prehrambena industrija d.d. Rajlovac-Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "SPRIND" d.d. Rajlovac-Sarajevo
Adresa Rajlovačka cesta bb, Sarajevo
Telefon 033/808-207
Fax 033/808-207
Matični broj društva 65-02-0014-11
E-mail sprind@sprind.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amel Hadžiabdić predsjednik
Nadzorni odbor Mirsad Omić član
Nadzorni odbor Adnan Hrvić član
Uprava Samir Glušac direktor
Zastupa Samir Glušac direktor
Osnovi kapital Društva 2.836.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 28368
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 2.836.800,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"SPRIND" Sarajevska prehrambena industrija d.d. Rajlovac-Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"SPRIND" Sarajevska prehrambena industrija d.d. Rajlovac-Sarajevo Revizorski izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"SPRIND" Sarajevska prehrambena industrija d.d. Rajlovac-Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"SPRIND" Sarajevska prehrambena industrija d.d. Rajlovac-Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download