Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo RUDARSKI INSTITUT Tuzla
Skraćeni naziv Društva RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
Adresa Rudarska 72, Tuzla
Telefon 035/282-406, 282-232
Fax 035/282-700
Matični broj društva 1-2305
E-mail eldar.piric@rudarskiinstituttuzla.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amira Okanović predsjednik
Nadzorni odbor Alma Nadarević član
Nadzorni odbor Jasmin Pozderac član
Uprava Eldar Pirić direktor
Zastupa Eldar Pirić
Osnovi kapital Društva 2.761.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 27616
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 2.761.600,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo RUDARSKI INSTITUT Tuzla Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo RUDARSKI INSTITUT Tuzla Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo RUDARSKI INSTITUT Tuzla Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download