Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo RUDARSKI INSTITUT Tuzla
Skraćeni naziv Društva RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
Adresa Rudarska 72, Tuzla
Telefon 035/282-406, 282-232
Fax 035/282-700
Matični broj društva 1-2305
E-mail eldar.piric@rudarskiinstituttuzla.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amira Okanović predsjednik
Nadzorni odbor Alma Nadarević član
Nadzorni odbor Sabina Alić član
Uprava Eldar Pirić direktor
Zastupa Eldar Pirić
Osnovi kapital Društva 2.761.600,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 27616
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 2.761.600,00 KM
Serija: I