Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Unioninvestplastika" društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "Unioninvestplastika" d.d. Sarajevo
Adresa Semizovac bb, Vogošća
Telefon 033/475-250
Fax 033/475-251
Matični broj društva 4200065010007
E-mail info@unioninvestplastika.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Aida Kapetanović član
Nadzorni odbor Eldijana Uković predsjednik
Nadzorni odbor Amila Papić član
Uprava Muhamed Mirvić direktor
Zastupa Muhamed Mirvić direktor
Osnovi kapital Društva 3.532.420,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 183242
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.832.420,00 KM
Serija: A

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 170000
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 1.700.000,00 KM
Serija: B
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"Unioninvestplastika" društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"Unioninvestplastika" društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"Unioninvestplastika" društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download