Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva GP "PUT" dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva GP "PUT" d.d. Sarajevo
Adresa Franjevačka 6A, Sarajevo
Telefon 033/277-159
Fax 033/277-141
Matični broj društva 2033977
E-mail putsaraj@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Jusuf Obradović
Zastupa Jusuf Obradović
Osnovi kapital Društva 20.986.200,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1678896
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 20.986.200,00 KM
Serija: I