Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva ZATVORENO DIONIČKO DRUŠTVO "BORAC" EXPORT/IMPORT Međunarodna i unutarnja trgovina i špedicija Travnik
Skraćeni naziv Društva "BORAC" EXPORT-IMPORT d.d. Travnik
Adresa Vezirska bb, Travnik
Telefon 030/511-491
Fax 030/511-491
Matični broj društva 51-02-002-10
E-mail borac-ex@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Denis Burak predsjednik
Nadzorni odbor Besim Čorhodžić član
Nadzorni odbor Josip Blaž član
Nadzorni odbor Marin Blaškan član
Nadzorni odbor Josipa Nakić član
Uprava Mirsad Alihodžić direktor
Zastupa Mirsad Alihodžić direktor
Osnovi kapital Društva 1.845.062,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 147605
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.845.062,50 KM
Serija: I