Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo PIVARA TUZLA
Skraćeni naziv Društva PIVARA TUZLA d.d.
Adresa Maršala Tita 163, Tuzla
Telefon 035/300-100, 300-146
Fax 035/300-107
Matični broj društva 1-316
E-mail samra.pasic@pivaratuzla.com.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Fahrudin Salihović direktor
Zastupa Fahrudin Salihović
Nadzorni odbor Sabrudin Hadžiabdić predsjednik
Nadzorni odbor Senad Džambić član
Nadzorni odbor Miralem Mešković član
Osnovi kapital Društva 14.633.929,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 1400376
Nominalna vrijednost: 10,45 KM
Vrijednost: 14.633.929,20 KM
Serija: I

Tip dionica: Redovne dionice
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo PIVARA TUZLA Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo PIVARA TUZLA Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo PIVARA TUZLA Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo PIVARA TUZLA Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download