Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Ugostiteljsko turističko trgovačko preduzeće "Borašnica" dioničko društvo Konjic
Skraćeni naziv Društva UTTP "Borašnica" d.d. Konjic
Adresa Maršala Tita 68, Konjic
Telefon 036/734-750
Fax 036/734-750
Matični broj društva 1039563
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Senad Hadžialić član
Nadzorni odbor Sead Štaljo član
Nadzorni odbor Miljenko Marić predsjednik
Uprava Envera Omeragić v.d. direktor
Zastupa Omeragić Envera
Osnovi kapital Društva 2.515.168,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 237280
Nominalna vrijednost: 10,60 KM
Vrijednost: 2.515.168,00 KM
Serija: I