Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo "RUDSTROJ" dioničko društvo Kakanj
Skraćeni naziv Društva "RUDSTROJ" d.d. Kakanj
Adresa Rudarska 8, Kakanj
Telefon 032/554-487
Fax 032/554-359
Matični broj društva 43-02-0005-11
E-mail rudstroj@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Salhudin Hakulija član
Nadzorni odbor Ermin Neimarlija predsjednik
Nadzorni odbor Senaid Avdić član
Nadzorni odbor Admir Čaluk član
Nadzorni odbor Nurija Begić član
Uprava Fahrudin Topalović direktor
Zastupa Fahrudin Topalović
Osnovi kapital Društva 3.338.160,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 333816
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 3.338.160,00 KM
Serija: I