Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TVORNICA ELEKTRO OPREME" Dioničko društvo za proizvodnju i promet elektro opreme, d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "Tvornica elektro opreme" d.d. Sarajevo
Adresa Binježevo bb, Hadžići
Telefon 033 517 164
Fax 033 517 168
Matični broj društva 65-02-0002-15
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hamdija Torlak član
Nadzorni odbor Amela Alatović član
Nadzorni odbor Adnan Bunjo predsjednik
Uprava Elma Ibrahimović direktor
Zastupa Erna Ibrahimović
Osnovi kapital Društva 4.698.555,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 313237
Nominalna vrijednost: 15,00 KM
Vrijednost: 4.698.555,00 KM
Serija: A