Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničarsko društvo za vanjsku i unutrašnju trgovinu, proizvodnju i usluge u trgovini "Poljooprema" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "Poljooprema" d.d. Sarajevo
Adresa Rajlovačka cesta bb, Sarajevo
Telefon 033/774-050
Fax 033/774-058
Matični broj društva 1-222
E-mail poljobih@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mario Krtalić član
Nadzorni odbor Mladen Krtalić predsjednik
Nadzorni odbor Albin Hojnik član
Uprava Darijo Krtalić direktor
Zastupa Darijo Krtalić
Osnovi kapital Društva 6.496.410,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 649641
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 6.496.410,00 KM
Serija: I