Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Tehnički remontni zavod Hadžići DD
Skraćeni naziv Društva TRZ Hadžići D.D.
Adresa 6. marta bb, Hadžići
Telefon 033/420-324
Fax 033/420-149
Matični broj društva 65-02-0001-13
E-mail trz@anet.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hasen Mašović član
Uprava Muhidin Dautović v.d. izvršni direktor
Uprava Meho Rekić direktor
Uprava Halid Škrijelj v.d. izvršni direktor
Zastupa Meho Rekić direktor
Nadzorni odbor Vahid Alađuz predsjednik
Nadzorni odbor Aldijana Birdžo član
Osnovi kapital Društva 5.833.380,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 583338
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 5.833.380,00 KM
Serija: I