Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Tehnički remontni zavod Hadžići DD
Skraćeni naziv Društva TRZ Hadžići D.D.
Adresa 6. marta bb, Hadžići
Telefon 033/420-324
Fax 033/420-149
Matični broj društva 65-02-0001-13
E-mail trz@anet.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hasen Mašović član
Uprava Muhidin Dautović v.d. izvršni direktor
Uprava Halid Škrijelj v.d. izvršni direktor
Uprava Ismo Hebibović v.d. direktor
Zastupa Ismo Hebibović v.d. direktor
Nadzorni odbor Adnan Frljak predsjednik
Nadzorni odbor Rijad Boloban član
Osnovi kapital Društva 5.833.380,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 583338
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 5.833.380,00 KM
Serija: I