Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Otvoreno dioničko društvo "INPOKOMERC" Bugojno
Skraćeni naziv Društva "INPOKOMERC" o.d.d. Bugojno
Adresa Čaušlije bb, Bugojno
Telefon 030 270 006
Fax 030 270 007
Matični broj društva 51-02-0006-08
E-mail hnadir@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mirzad Kadušić član
Nadzorni odbor Almedin Bajrić predsjednik
Nadzorni odbor Nedim Hadžić član
Uprava Mirso Kadušić direktor
Zastupa Mirso Kadušić direktor
Osnovi kapital Društva 6.184.292,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 552169
Nominalna vrijednost: 11,20 KM
Vrijednost: 6.184.292,80 KM
Serija: I