Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za proizvodnju i obradu duhana "DUHAN" d.d. Gradačac
Skraćeni naziv Društva "DUHAN" d.d. Gradačac
Adresa 25. Novembar 3, Gradačac
Telefon 035 817 142
Fax 035 816 919
Matični broj društva 1-387
E-mail duhangradacac@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Armin Omeragić predsjednik
Nadzorni odbor Samka Omeragić član
Nadzorni odbor Irma Omeragić član
Uprava Samir Omeragić direktor
Zastupa Samir Omeragić direktor
Osnovi kapital Društva 3.767.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 37671
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 3.767.100,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo za proizvodnju i obradu duhana "DUHAN" d.d. Gradačac Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo za proizvodnju i obradu duhana "DUHAN" d.d. Gradačac Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download