Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo za proizvodnju i obradu duhana "DUHAN" d.d. Gradačac
Skraćeni naziv Društva "DUHAN" d.d. Gradačac
Adresa 25. Novembar 3, Gradačac
Telefon 035 817 142
Fax 035 816 919
Matični broj društva 1-387
E-mail duhangradacac@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nermin Omeragić predsjednik
Nadzorni odbor Osman Omeragić član
Nadzorni odbor Fedžad Omeragić član
Uprava Samka Omeragić direktor
Zastupa Samka Omeragić
Osnovi kapital Društva 3.767.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 37671
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 3.767.100,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina