Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "SVJETLOST-SARS" izdavaštvo i promet d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva D.D. "SVJETLOST-SARS" Sarajevo
Adresa Muhameda Kantardžića 3, Sarajevo
Telefon 033/668-112
Fax 033/668-112
Matični broj društva 65-02-0048-11
E-mail sars@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nedim Taslaman predsjednik
Uprava Adem Hubjer direktor
Zastupa Adem Hubjer
Nadzorni odbor Adnan Turalić član
Nadzorni odbor Senaida Tabić član
Osnovi kapital Društva 5.572.450,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 111449
Nominalna vrijednost: 50,00 KM
Vrijednost: 5.572.450,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"SVJETLOST-SARS" izdavaštvo i promet d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"SVJETLOST-SARS" izdavaštvo i promet d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"SVJETLOST-SARS" izdavaštvo i promet d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"SVJETLOST-SARS" izdavaštvo i promet d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download