Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničarsko društvo za građevinsku djelatnost "SANA" Ključ
Skraćeni naziv Društva D.D. "SANA" Ključ
Adresa Branilaca BiH 99, Ključ
Telefon 037/661-052
Fax 037/661-052
Matični broj društva 20140445
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Muharem Kardašević predsjednik
Nadzorni odbor Esad Dizdarević član
Nadzorni odbor Senad Hadžić član
Uprava Haris Muratagić direktor
Zastupa Haris Muratagić
Osnovi kapital Društva 2.481.960,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 223600
Nominalna vrijednost: 11,10 KM
Vrijednost: 2.481.960,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina