Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "METALOTEHNA" Tuzla
Skraćeni naziv Društva "METALOTEHNA" d.d. Tuzla
Adresa 15. Maja bb - TC Sjenjak , Tuzla
Telefon 035/300-400
Fax 035/397-400
Matični broj društva 1-150
E-mail dd@metalotehna.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amila Papić član
Nadzorni odbor Eldijana Uković predsjednik
Nadzorni odbor Asija Kamarić - Glođo član
Uprava Asmir Kadrić direktor
Zastupa Asmir Kadrić direktor
Osnovi kapital Društva 4.519.328,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 364462
Nominalna vrijednost: 12,40 KM
Vrijednost: 4.519.328,80 KM
Serija: II