Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "VRBAS" Preduzeće za ugostiteljstvo,turizam,robni promet,proizvodnju usluge
Skraćeni naziv Društva D.D. "VRBAS"
Adresa Ul. Trg Ibrahim bega Malkoča 1, Donji Vakuf
Telefon 030/201-076
Fax 030/201-076
Matični broj društva 1275810
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Azemina Gekić predsjednik
Nadzorni odbor Rezija Basara član
Nadzorni odbor Midhet Selimović član
Uprava Fahrija Pitić direktor
Zastupa Pitić Fahrija
Osnovi kapital Društva 3.334.925,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 266794
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 3.334.925,00 KM
Serija: I