Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ENERGETIKA" zatvoreno dioničko društvo Bugojno
Skraćeni naziv Društva "ENERGETIKA" z.d.d. Bugojno
Adresa Armije BiH 171, Bugojno
Telefon 030/251-503 / 062 892-309
Fax 030/251-503
Matični broj društva 51-02-0030-09
E-mail mibenergetika@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ensar Bukarić predsjednik
Nadzorni odbor Magbula Burnić član
Nadzorni odbor Samira Tiro član
Uprava Zlatan Burnić direktor
Zastupa Zlatan Burnić direktor
Osnovi kapital Društva 3.867.350,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 309388
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 3.867.350,00 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"ENERGETIKA" zatvoreno dioničko društvo Bugojno Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"ENERGETIKA" zatvoreno dioničko društvo Bugojno Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"ENERGETIKA" zatvoreno dioničko društvo Bugojno Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download