Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "ENERGETIKA" zatvoreno dioničko društvo Bugojno
Skraćeni naziv Društva "ENERGETIKA" z.d.d. Bugojno
Adresa Armije BiH 171, Bugojno
Telefon 030/251-503
Fax 030/251-503
Matični broj društva 51-02-0030-09
E-mail mibenergetika@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ensar Bukarić predsjednik
Nadzorni odbor Magbula Burnić član
Nadzorni odbor Samira Tiro član
Uprava Belma Mlaćo direktor
Zastupa Belma Mlaćo direktor
Osnovi kapital Društva 3.867.350,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 309388
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 3.867.350,00 KM
Serija: I