Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "DJEČIJA I OMLADINSKA ŠTAMPA" Sarajevo - Ilidža
Skraćeni naziv Društva "DJEČIJA I OMLADINSKA ŠTAMPA" d.d. Sarajevo - Ilidža
Adresa Džemala Bijedića 185, Ilidža
Telefon 033/455-880
Fax 033/457-884
Matični broj društva 1-4054
E-mail basis@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Razija Fehratović predsjednik
Nadzorni odbor Haris Katica član
Nadzorni odbor Almedina Fehratović član
Uprava Sanela Katica direktor
Zastupa Katica Sanela
Osnovi kapital Društva 64.630,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 6463
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 64.630,00 KM
Serija: I