Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko
Skraćeni naziv Društva "LIVNICA" d.d. Visoko
Adresa Arnautovići bb, Visoko
Telefon 032/735-651
Fax 032/735-911
Matični broj društva 43-02-0003-11
E-mail livnicavisoko@hotmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adnan Smailbegović predsjednik
Nadzorni odbor Jasminka Mimić član
Nadzorni odbor Asim Omerspahić član
Uprava Harun Smailbegović direktor
Zastupa Harun Smailbegović direktor
Osnovi kapital Društva 2.178.150,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 217815
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 2.178.150,00 KM
Serija: A
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download