Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko
Skraćeni naziv Društva "LIVNICA" d.d. Visoko
Adresa Arnautovići bb, Visoko
Telefon 032/735-651
Fax 032/735-911
Matični broj društva 43-02-0003-11
E-mail livnicavisoko@hotmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Bajro Avdić predsjednik
Nadzorni odbor Damir Dizdar član
Uprava Mirsad Leka prokurist
Uprava Salih Salihović direktor
Zastupa Salih Salihović
Nadzorni odbor Asim Omerspahić član
Osnovi kapital Društva 2.178.150,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 217815
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 2.178.150,00 KM
Serija: A
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"LIVNICA" Dioničko društvo za izradu proizvoda od sivog liva i obojenih metala Visoko Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download