Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UNIS "MAŠINSKA OBRADA REZANJEM" Dioničko društvo Bugojno
Skraćeni naziv Društva UNIS "MOR" d.d. Bugojno
Adresa Armije BiH 171, Bugojno
Telefon 030/252-573
Fax 030/252-573
Matični broj društva 1752662
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Senad Huskić predsjednik
Nadzorni odbor Emir Plecić član
Nadzorni odbor Muharem Hozić član
Nadzorni odbor Mesud Memić član
Nadzorni odbor Muhamed Gurbeta član
Uprava Salih Fuka direktor
Uprava Abdulah Rizvan izvršni direktor
Zastupa Fuka Salih
Osnovi kapital Društva 7.901.389,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 387323
Nominalna vrijednost: 20,40 KM
Vrijednost: 7.901.389,20 KM
Serija: II