Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "UNIGRADNJA" d.d. Sarajevo
Adresa Rajlovačka cesta bb, Sarajevo
Telefon 033/253-300
Fax 033/212-827
Matični broj društva 65-02-0006-10
E-mail uniggr@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Diba Alomerović predsjednik
Nadzorni odbor Alma Zurapi član
Uprava Amir Sabljica izvršni direktor
Uprava Mustafa Duraković direktor
Uprava Dinka Begović izvršni direktor
Zastupa Mustafa Duraković
Nadzorni odbor Mirza Tukić član
Osnovi kapital Društva 4.541.670,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 16821
Nominalna vrijednost: 270,00 KM
Vrijednost: 4.541.670,00 KM
Serija: A-F
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2024 Preuzmi download
Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Periodični izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo "UNIGRADNJA" Sarajevo Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download