Adresa ,
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download