Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac
Skraćeni naziv Društva DD DC "GRADAČAC" Gradačac
Adresa Sarajevska bb, Gradačac
Telefon 035/818-106 062/341-139
Fax 035/818-289
Matični broj društva 1-205
E-mail dc.dd@yahoo.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nedžad Peštalić član
Nadzorni odbor Vlado Matuzović član
Nadzorni odbor Lidija Šimić član
Uprava Vedad Moćić direktor
Zastupa Vedad Moćić
Nadzorni odbor Moamer Peštalić predsjednik
Nadzorni odbor Enes Peštalić član
Osnovi kapital Društva 1.928.649,32 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 106028
Nominalna vrijednost: 18,19 KM
Vrijednost: 1.928.649,32 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Dioničko društvo DISTRIBUTIVNI CENTAR "GRADAČAC" Gradačac Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download