Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo
Adresa Muhameda Kantardžića 3, Sarajevo
Telefon 033/200-840
Fax 033/226-566
Matični broj društva 65-02-0021-11
E-mail emina.imamovic@svjetlostkomerc.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Rusmir Hrvić predsjednik
Nadzorni odbor Neven Hadžisulejmanović član
Nadzorni odbor Armin Hrvić član
Uprava Madžid Avdagić direktor
Zastupa Madžid Avdagić
Osnovi kapital Društva 13.828.542,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 16370
Nominalna vrijednost: 817,00 KM
Vrijednost: 13.374.290,00 KM
Serija: I

Tip dionica: Vlastite dionice
Broj dionica: 556
Nominalna vrijednost: 817,00 KM
Vrijednost: 454.252,00 KM
Serija: II
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo Obavezni izvještaj Tekući izvještaj 2022 Preuzmi download
Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu "Svjetlostkomerc" d.d. Sarajevo Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download