Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Tvornica specijalnih elektroda" d.d. Mostar
Skraćeni naziv Društva "TSE" d.d. Mostar
Adresa Maršala Tita 237, Mostar
Telefon 036/582-510
Fax 036/582-511
Matični broj društva 01153145
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Enver Backović predsjednik
Nadzorni odbor Habib Ribica član
Nadzorni odbor Rihad Selimadžović član
Uprava Hasan Bobeta direktor
Zastupa Bobeta Hasan
Osnovi kapital Društva 883.237,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 70659
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 883.237,50 KM
Serija: I