Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Bosanac" d.d. za proizvodnju, otkup i obrada duhana, Orašje
Skraćeni naziv Društva "Bosanac" d.d. Orašje
Adresa VIII 46, Orašje
Telefon 031 712-104, 712-524
Fax 031 712-164
Matični broj društva 20126205
E-mail bosanac@tel.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ibrahim Hećimović predsjednik
Uprava Tomislav Benković v.d. direktor
Zastupa Tomislav Benković v.d. direktor
Nadzorni odbor Azra Bajramović predsjednik
Nadzorni odbor Asija Kamarić Glođo član
Osnovi kapital Društva 3.026.159,25 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 69969
Nominalna vrijednost: 43,25 KM
Vrijednost: 3.026.159,25 KM
Serija: A, B