Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo TIP "DEKORATIVA" Prozor-Rama
Skraćeni naziv Društva D.D. TIP "DEKORATIVA" Prozor-Rama
Adresa Kralja Tomislava bb, Prozor
Telefon 036/771-475
Fax 036/771-118
Matični broj društva 20163941
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Milenko Marić predsjednik
Uprava Krešimir Fučec direktor
Zastupa Krešimir Fučec v.d. izvršni direktor Š.G.
Nadzorni odbor Mijo Grubeša član
Nadzorni odbor Ružica Brizar član
Osnovi kapital Društva 3.660.950,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 292876
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 3.660.950,00 KM
Serija: I