Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "Unatrans" Bihać
Skraćeni naziv Društva "Unatrans" d.d. Bihać
Adresa dr. Irfana Ljubijankića bb, Bihać
Telefon 037/351-546
Fax 037/351-546
Matični broj društva 4263328420002
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Zijad Halilović član
Nadzorni odbor Derviš Dervišević član
Nadzorni odbor Isak Jonuzi predsjednik
Uprava Edin Ljubijankić direktor
Zastupa Ljubijankić Edin
Osnovi kapital Društva 968.800,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 9688
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 968.800,00 KM
Serija: I