Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "RUDNIKTRANS" Dioničko društvo Zenica
Skraćeni naziv Društva "RUDNIKTRANS" d.d. Zenica
Adresa Aska Borića 1, Zenica
Telefon 032/401-607
Fax 032/402-375
Matični broj društva 20294116
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Amer Karahodžić predsjednik
Nadzorni odbor Semir Pašalić član
Nadzorni odbor Rašid Mulahusić član
Uprava Suad Serdarević direktor
Zastupa Suad Serdarević
Osnovi kapital Društva 942.970,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 94297
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 942.970,00 KM
Serija: I