Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Trgovačko preduzeće "PROMET" Dioničko društvo Jablanica
Skraćeni naziv Društva TP "PROMET" d.d. Jablanica
Adresa Trg Oslobođenja bb, Jablanica
Telefon 036/752-808
Fax 036/752-849
Matični broj društva 1138278
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mirsad Vrce predsjednik
Nadzorni odbor Abdurahman Kevrić član
Nadzorni odbor Uma Imamović član
Nadzorni odbor Halida Ivković član
Nadzorni odbor Samija Delalić član
Uprava Suada Letić direktor
Zastupa Letić Suada
Osnovi kapital Društva 1.187.100,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 94968
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.187.100,00 KM
Serija: I