Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva SOKO - TVORNICA IZMJENJIVAČA, PULTEVA I VITRINA d.d. ČITLUK
Skraćeni naziv Društva SOKO - IPV d.d. Čitluk
Adresa Bare 1, Čitluk
Telefon 036/642-489
Fax 036/642-369
Matični broj društva 20268123
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nikola Krezić predsjednik
Nadzorni odbor Dario Vlašić član
Uprava Lara Cigić-Špec direktor
Zastupa Lara Cigić-Špec direktor
Nadzorni odbor Karlo Čolak član
Osnovi kapital Društva 1.108.185,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 42260
Nominalna vrijednost: 2,56 KM
Vrijednost: 108.185,60 KM
Serija: III

Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 390625
Nominalna vrijednost: 2,56 KM
Vrijednost: 1.000.000,00 KM
Serija: IV