Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "E-Tvornica rastavljača i kablovskih glava" Dioničko društvo Bihać
Skraćeni naziv Društva "E-RKG" d.d. Bihać
Adresa Jablanska bb, Bihać
Telefon 037/314-083; 314-084
Fax 037/314-089
Matični broj društva 20140836
E-mail e.rkg@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Gorana Begić član
Nadzorni odbor Dragana Bajrić predsjednik
Nadzorni odbor Aleš Musar član
Uprava Muhamed Talakić direktor
Zastupa Talakić Muhamed
Osnovi kapital Društva 4.725.167,40 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 291677
Nominalna vrijednost: 16,20 KM
Vrijednost: 4.725.167,40 KM
Serija: III
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina