Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde
Skraćeni naziv Društva "TAG" d.d. Goražde
Adresa Višegradska bb, Goražde
Telefon 038/221-797
Fax 038/221-797
Matični broj društva UF-I-12/02
E-mail info@tagbih.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Sead Tafro član
Nadzorni odbor Hasan Tafro predsjednik
Nadzorni odbor Muhammed Tafro član
Uprava Meho Mašala direktor
Zastupa Meho Mašala direktor
Osnovi kapital Društva 1.429.458,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 79858
Nominalna vrijednost: 17,90 KM
Vrijednost: 1.429.458,20 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2024 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Godišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Obavezni izvještaj Polugodišnji izvještaj 2023 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Izvještaj o bitnom događaju Tekući izvještaj 2023 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Revizorski izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download
Datum Dokument
10.10.2023. 22 Okončana ponuda za preuzimanje TAG dd Goražde - Tafro Hasan Preuzimanje download