Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde
Skraćeni naziv Društva "TAG" d.d. Goražde
Adresa Višegradska bb, Goražde
Telefon 038/221-797
Fax 038/221-797
Matični broj društva 1-167
E-mail tagkonstrukcije@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Hasan Tafro član
Nadzorni odbor Emin Olovčić predsjednik
Nadzorni odbor Aida Kuduz član
Uprava Edina Tabaković direktor
Zastupa Edina Tabaković direktor
Osnovi kapital Društva 1.429.458,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 79858
Nominalna vrijednost: 17,90 KM
Vrijednost: 1.429.458,20 KM
Serija: I
Naziv društva Vrsta izvještaja Period izvještaja Godina
"TVORNICA ALATA GORAŽDE" Dioničko društvo Goražde Obavezni izvještaj Godišnji izvještaj 2022 Preuzmi download