Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Metalna industrija "FERING" dioničarsko društvo Gračanica
Skraćeni naziv Društva MI "FERING" d.d. Gračanica
Adresa Zlatnih ljiljana 24, Gračanica
Telefon 035/704-950
Fax 035/704-952
Matični broj društva 4209449510004
E-mail info@fering.com.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Lev Popel predsjednik
Nadzorni odbor Tatjana Pavlović-Mehanović član
Nadzorni odbor Nusret Vehabović član
Nadzorni odbor Muhamed Dizdarević član
Nadzorni odbor Oleksandr Bayn član
Uprava Nedžad Moralić direktor
Zastupa Nedžad Moralić
Osnovi kapital Društva 1.200.570,60 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 117703
Nominalna vrijednost: 10,20 KM
Vrijednost: 1.200.570,60 KM
Serija: I