Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničarsko društvo DOM Studije Projektovanje Inženjering Sarajevo
Skraćeni naziv Društva DD DOM SPI Sarajevo
Adresa Butmirska cesta 45, Sarajevo
Telefon 033/774-176
Fax 033/774-171
Matični broj društva 65-02-0001-14
E-mail smailbegovic81@gmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Adnan Viteškić predsjednik
Nadzorni odbor Aida Potogija član
Nadzorni odbor Rabija Porović član
Uprava Emina Sirovina direktor
Zastupa Emina Sirovina
Osnovi kapital Društva 1.786.900,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 17869
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 1.786.900,00 KM
Serija: I