Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Izdavačko preduzeće "SVJETLOST" Dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva IP "SVJETLOST" d.d. Sarajevo
Adresa Trampina 12/III, Sarajevo
Telefon 033/226-696
Fax 033/443-435
Matični broj društva 1-1234
E-mail ipsvjet@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Uprava Elma Bunjo direktor
Zastupa Elma Bunjo direktor
Nadzorni odbor Aida Kapetanović predsjednik
Nadzorni odbor Alma Pavlović član
Nadzorni odbor Selma Karalić član
Osnovi kapital Društva 11.132.912,50 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 890633
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 11.132.912,50 KM
Serija: I