Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo "Izgradnja-Inžinjering" Zenica
Skraćeni naziv Društva D.D. "Izgradnja-Inžinjering" Zenica
Adresa Štrosmajerova 11, Zenica
Telefon 032/462-154
Fax 032/462-154
Matični broj društva 43-02-0001-16
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Kemal Sarvan predsjednik
Nadzorni odbor Goran Alić član
Nadzorni odbor Burhanudin Gadžo član
Uprava Edin Bihorac direktor
Uprava Alena Đulan zamjenik direktora
Zastupa Edin Bihorac direktor
Osnovi kapital Društva 488.980,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 48898
Nominalna vrijednost: 10,00 KM
Vrijednost: 488.980,00 KM
Serija: I