Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "KRAS" Dioničko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge Sarajevo
Skraćeni naziv Društva "KRAS" d.d. Sarajevo
Adresa Radenka Abazovića 1, Sarajevo
Telefon 033/453-485
Fax 033/458-232
Matični broj društva 01040804
E-mail kras@bih.net.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Rašid Kulovac predsjednik
Nadzorni odbor Midhat Kulo član
Nadzorni odbor Halid Džaka član
Uprava Senad Kulovac direktor
Zastupa Kulovac Senad
Osnovi kapital Društva 1.706.550,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 136524
Nominalna vrijednost: 12,50 KM
Vrijednost: 1.706.550,00 KM
Serija: I