Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BANJA KISELJAK - HOTEL DALMACIJA" D.D. ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST KISELJAK
Skraćeni naziv Društva "BANJA KISELJAK" D.D. KISELJAK
Adresa Josipa Bana Jelačića bb, Kiseljak
Telefon 030/270-014
Fax 030/447-145
Matični broj društva 11105564
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Selverina Oruč član
Nadzorni odbor Armela Kečo član
Nadzorni odbor Saima Hodžić predsjednik
Uprava Kerim Oruč direktor
Zastupa Kerim Oruč direktor
Osnovi kapital Društva 4.713.274,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 302133
Nominalna vrijednost: 15,50 KM
Vrijednost: 4.683.061,50 KM
Serija: II