Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "BANJA KISELJAK - HOTEL DALMACIJA" D.D. ZA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU DJELATNOST KISELJAK
Skraćeni naziv Društva "BANJA KISELJAK" D.D. KISELJAK
Adresa Josipa Bana Jelačića bb, Kiseljak
Telefon 030/270-014
Fax 030/447-145
Matični broj društva 11105564
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Milenko Perić Komšić član
Nadzorni odbor Miroslav Koprivica član
Nadzorni odbor Tarik Kapetanović predsjednik
Uprava Zvonko Marković direktor
Zastupa Marković Zvonko
Osnovi kapital Društva 4.713.274,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 302133
Nominalna vrijednost: 15,50 KM
Vrijednost: 4.683.061,50 KM
Serija: II