Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva UNIS UniData dioničko društvo Sarajevo
Skraćeni naziv Društva UniData dd Sarajevo
Adresa Ismeta Mujezinovića 24, Sarajevo
Telefon 033/664-192
Fax 033/664-193
Matični broj društva 20334681
E-mail salh@unidata.ba
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Ahmed Gerin član
Nadzorni odbor Šaćir Boškailo predsjednik
Nadzorni odbor Halil Bukva član
Uprava Salih Hrnjičević v.d. direktor
Zastupa Hrnjičević Salih
Osnovi kapital Društva 551.116,20 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 38811
Nominalna vrijednost: 14,20 KM
Vrijednost: 551.116,20 KM
Serija: I-II