Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva "Agrokrajina" dioničko društvo Bihać
Skraćeni naziv Društva "Agrokrajina" d.d. Bihać
Adresa Efendije Omera Novljanina 1, Bihać
Telefon 037/331-601
Fax 037/331-601
Matični broj društva 20083522
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Brane Gorše predsjednik
Nadzorni odbor Muhamed Lepir član
Nadzorni odbor Mojca Breznik član
Uprava Edin Kasumović direktor
Zastupa Edin Kusumović
Osnovi kapital Društva 3.894.500,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 38945
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 3.894.500,00 KM
Serija: I