Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Dioničko društvo distributivni centar "KONJIC", Konjic
Skraćeni naziv Društva DC "KONJIC" d.d. Konjic
Adresa Sarajevska 43, Konjic
Telefon 036/712-300
Fax 036/726-829
Matični broj društva 07140074
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Mujesira Borišić član
Nadzorni odbor Lidija Korać član
Nadzorni odbor Mirsad Borišić predsjednik
Uprava Zejna Didik direktor
Zastupa Didik Zejna
Osnovi kapital Društva 1.317.106,80 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 92754
Nominalna vrijednost: 14,20 KM
Vrijednost: 1.317.106,80 KM
Serija: II