Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Komunalno preduzeće "KOMUNALAC" dioničko društvo Kalesija
Skraćeni naziv Društva KJP "KOMUNALAC" d.d. Kalesija
Adresa Kalesijskih brigada bb, Kalesija
Telefon 035/631-214
Fax 035/631-537
Matični broj društva 1-479
E-mail kom-kal@hotmail.com
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Nevresa Muminović član
Nadzorni odbor Mirzet Jahić predsjednik
Nadzorni odbor Miralem Mešanović član
Nadzorni odbor Izet Hadžić član
Nadzorni odbor Meliha Džaferović član
Uprava Nermin Mujkanović direktor
Zastupa Nermin Mujkanović direktor
Osnovi kapital Društva 300.900,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 3009
Nominalna vrijednost: 100,00 KM
Vrijednost: 300.900,00 KM
Serija: I