Organizacioni oblik Dioničarsko društvo
Naziv Društva Privredno društvo za trgovinu na veliko i malo "OBNOVA" Dioničko društvo Ključ
Skraćeni naziv Društva "OBNOVA" d.d. Ključ
Adresa Branilaca BiH 46, Ključ
Telefon 037/661-114
Fax 037/661-114
Matični broj društva 1042262
Tijelo Ime i prezime Funkcija
Nadzorni odbor Almir Sindrić predsjednik
Nadzorni odbor Safet Delibegović član
Nadzorni odbor Esmedin Beriša član
Uprava Fikreta Zukanović direktor
Uprava Mustafa Derić izvršni direktor
Zastupa Zukanović Fikreta
Osnovi kapital Društva 840.483,00 KM
Dionice Tip dionica: Redovne dionice
Broj dionica: 40023
Nominalna vrijednost: 21,00 KM
Vrijednost: 840.483,00 KM
Serija: II